Monday, 3 October 2022
12:00 PM - 17:30PM
Orkide 1 & 2

TÜRKİYE ÇOCUK NÖROLOJİSİ DERNEĞİ SEMPOZYUMU
(TCNA SYMPOSIUM)  
  Pediatrik Epilepsi   Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar
  (Contemporary   Treatment Modalities of Pediatric Epilepsies)
  Oturum Başkanları   (Chairs): Dr. Ayşe Serdaroğlu, Dr. Sarenur Gökben
13.30-14.00 Pediatrik Epilepside hedefe yönelik ve immünomodülatör   (IVIG, steroid) tedaviler Dr. Şenay Haspolat
  (Targeted and   Immunomodulator Therapies in Pediatric Epilepsies)
14.00-14.30 Pediatrik Yoğun Bakım Ünitelerinde Refrakter Status   Epileptikus Tedavi ve izlemi Dr. Sunit Singhi
  (Current Concepts   of Refractory Status Epilepticus in Pediatric Intensive Care Units)
  Nörolojik Sorunlu   Çocuklarda Beslenmenin Değerlendirilmesi
  (Evaluation of   Nutrition in Children with Neurological Problems)
  Oturum Başkanı   (Chair): Dr. Serdal Güngör
14.30-15.10 Tek Ölçümde Malnütrisyon: MUAC-Z skoru Dr. Bülent Ünay
  (Malnutrition in   Single Measure: MUAC-Z score)
15.10-15.40 Kahve Arası
Tedavi Edilebilir Nörometabolik Bozukluklar-1
(Treatable Neurometabolic Disorders-1)
Oturum Başkanı (Chair): Dr. Kürşad Aydın
15.40-16.30 Semptomdan Tanıya AADC Eksikliği - Yüksek Riskli Hasta   Tanımı Dr. Neslihan Mungan
  (AADC Deficiency from Symptom to Diagnosis- Definition   of High-Risk Patients) Dr. Bülent Kara
Tedavi Edilebilir Nörometabolik Bozukluklar-2
(Treatable Neurometabolic Disorders-2)
Oturum Başkanı (Chair): Dr. Meral Topçu
16.30-17.10 CLN2 Hastalığının Erken Tanısında Klinik ve Laboratuvar   İpuçları Dr. Göknur Haliloğlu
  (Clinical and   Laboratory Tips for Early Diagnosis of CLN2 Disease)
17.10-17.30 Soru-Tartışma
  (Question-Discussion)